Disclaimer

www.happyquote.nl is eigendom van Jacqueline te Brake.

De inhoud van deze website is auteursrechterlijk beschermd.

Het is niet toegestaan om deze voor commerciële doeleinden openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Gelieve hiervoor contact op te nemen (vul de velden hieronder in en verstuur).

Bij de samenstelling van de inhoud is uiterste zorg besteed.
Toch blijft het mogelijk dat deze op sommige punten onvolledig of onjuist is.
Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.
Informatie op de site kan door Happy Quote worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting.

Happy Quote is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden, misbruik door derden of handelingen op grond van de inhoud van deze website en sluit derhalve alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Categorie: Vraag/Suggestie/Waardering/Opmerking

Onderwerp

Uw bericht